Informaticabeheer

INSTAP

Gebeten door de computer? Jij ook?
Je bent geslaagd in je vierde leerjaar ASO of TSO en je wil je informaticakennis bij ons uitbreiden? De ideale voorbereiding in de 2de graad is een TSO- of ASO-studierichting met drie of vier uur wiskunde.

 

OPLEIDING

Je kiest voor een  theoretisch-technische opleiding die voorbereidt op onmiddellijke tewerkstelling of verdere studies – waarbij informatica een centrale plaats inneemt.

Je leert, zowel software- als hardwarematig, computersystemen en -netwerken te installeren, beheren en onderhouden. Je wordt opgeleid om informaticaproblemen te analyseren en hiervoor efficiënte oplossingen te ontwikkelen of te programmeren. Ook het grafische onderdeel is een noodzaak om een mooie website te kunnen maken. Al deze kennis komt van pas in de tweeweekse stage die je moet lopen en dit in het vijfde en het zesde jaar (=4 weken stage).

Het afsluiten van deze afdeling gebeurt door het uitwerken van een geïntegreerde proef (GIP).

Wekelijks 13 uur specifieke vorming.
Werken met softwarepakketten zoals tekstverwerker (Word), rekenblad (Excel), en presentatiepakket (Powerpoint)
Gegevensbeheer in Access; later worden de gegevens verwerkt via Php en Sql
Programma’s analyseren, oplossingen zoeken en verwerken met Visual Basic en Java
In Multimedia leer je eerst code in Xhtml, die wordt uitgebreid met Dreamweaver – later komt Photoshop en Flash aan bod om een mooie website te kunnen maken
Beheer van computersystemen en netwerken
In het vak projectbeheer word je stap voor stap door het proces begeleid om een degelijk eindwerk te maken.
Tijdens de lessen PC-technieken en netwerken leer je een PC volledig monteren en demonteren, optimaliseren en beveiligen. Hard- en softwareproblemen kan je detecteren en oplossen. Lokale netwerken op het vlak van hard- en software leer je installeren, configureren en beveilgen.

En jaarlijks bezoeken we Hogescholen en/of een Informatica-beurs.

 

TOEKOMST

Naar het hoger onderwijs bereidt de studierichting Informaticabeheer de leerlingen voor op een professionele bachelor Toegepaste Informatica, Informatiemanagement en multimedia of ElektronicaICT.
Naar de arbeidsmarkt komen volgende beroepen en functies in aanmerking: netwerkbeheerder, PCdeskundige, onderhoud van PC hard- en software, verzorgen van interne PC opleidingen, aankoopverantwoordelijke (van informaticamateriaal), ontwikkeling van routinetoepassingen en eenvoudige programma’s, onderhoud van programma’s, adviseur bij de verkoop van pc’s, helpdesk verantwoordelijke, ontwikkeling van kleinschalige communicatienetwerken.
De verantwoordelijkheid op het werkveld kan beperkt zijn tot het eigen takenpakket, maar in veel gevallen (bijvoorbeeld in een KMO) zal de informaticus de enige zijn die instaat voor het geheel van de informatica in het bedrijf, zodat in dat laatste geval de verantwoordelijkheid gekoppeld is aan controle, begeleiding en managementtaken.
 

Wij kijken alvast uit naar je komst,

Het lerarenteam.