Voeding

In de eerste graad  proeven de leerlingen van de vakken voeding, verzorging en techniek.

Verschillende onderdelen zoals koken, lichaamsverzorging, EHBO en decoratie komen aanbod.

Op deze manier kunnen ze een bewuste keuze maken voor de 2°graad.

In de tweede graad worden de vakken voeding en verzorging verder uitgediept en vormen ze een basis voor de derde graad.

De leerlingen worden opgeleid om een heus huishouden te runnen. Tijdens de lessen voeding worden dagelijkse menu’s afgewisseld met feestelijke gerechten. In het vak woon- en leefomgeving wordt de woning volgens de juiste methode gereinigd en elk seizoen passend gedecoreerd. Tot slot krijgen de leerlingen in het vak welzijn de persoonlijke en algemene hygiëne uitgelegd alsook het uitvoeren van eerste hulp en kinderverzorging in een thuissituatie.

In de derde graad komt vooral het sociale, pedagogische en verzorgende aspect aan bod.

Via boeiende stages bij kinderen en bejaarden wordt de derde graad afgesloten met een creatief project. Daarin komen alle vakken aan bod en wordt teamwork bij de toekomstige verzorgende hoog in het vaandel gedragen.

Na het zesde jaar hebben de leerlingen ondervonden waar ze voorkeur voor hebben: werken met bejaarden of met kinderen, zodat ze hun keuze kunnen maken.

In het 7e jaar kunnen de leerlingen verder specialiseren. We bieden de studierichtingen Kinderzorg (op afdeling campus Nieuwpoort) of Thuis- en Bejaardenzorg (campus TA Diksmuide) aan.
Het specialisatiejaar geeft recht op het diploma secundair onderwijs.
Toekomstmogelijkheden na 7°jaar Thuis- en Bejaardenzorg:
Zorgkundige in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra / Zorgkundige in de thuiszorg / Zelfstandige onthaalmoeder / 4°graad BSO: verpleegkundige.

Toekomstmogelijkheden na 7°jaar Kinderzorg:
Kinderbegeleid(st)er in een kinderdagverblijf / Zelfstandige onthaalouder / Kraamzorg / Familiehulp / Kinderbegeleid(st) er in een kleuterklas /

Ook bacheloropleidingen die in deze sector blijven zijn bij grote inzet nog mogelijk in theorie:
kleuterleider, opvoeder / kinderbegeleider / Spelbegeleider op een kinderafdeling in het ziekenhuis / …

Wij kijken alvast uit naar je komst,

Het lerarenteam
GO!Diksmuide